യുവ ഡോക്ടറുടെ ആത്മഹത്യ അനസ്തേഷ്യ കുത്തിവെച്ച് | Doctor Suicide

Dec 7, 2023 - 12:20
 0  41

'വാപ്പ മരിച്ചു, എല്ലാവർക്കും പണം മതി'; യുവ ഡോക്ടറുടെ ആത്മഹത്യ അനസ്തേഷ്യ കുത്തിവെച്ച്

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow